© Cyprych Kalienke

© Cyprych Kalienke

© Cyprych Kalienke

FreshPaint – Shutterstock.com

© Cyprych Kalienke

PiyadolM – Shutterstock.com

Alüminium Profilləri

Son 25 ildə reaktiv PUR isti ərimiş yapışqanlar üstünlük təşkil etmişdir - onlar pəncərələrə, bağlı bütün tələblərə cavab verirlər. Məs. çox yaxşı hidroliz / termoliz xüsusiyyətləri vardır və ən yaxşı emal xüsusiyyətlərinə malikdir. Alüminium pəncərə profillərinin laminasiyası üçün PUR HM KLEIBERIT 704 seriyası, əla yaşlanma müqavimətinə görə bazarda xüsusi keyfiyyət standartını təyin etdi. RAL GZ 716 uyğun sertifikatlaşdırma.

KLEIBERIT eyni zamanda RAL GZ 716 sertifikatlı Primerlərin, məsələn, tam çeşidini təklif edir. KLEIBERIT 831 seriyası, bütün səthdə tətbiqetməyə və çox sürətli buxarlanmaya nəzarət etmək üçün flüoresan tərkiblidir. Alüminium pəncərə profillərini laminatlaşdırmaq üçün KLEIBERIT portfelinə ümumi nəzər yetirə bilərsiniz: Çöl örtüklər üçün yapışqanlar və astarlıqlar.

Məlumat broşürası: Pəncərə Profil Örtüyü